Kur`an da Geçen İsimler

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları A

 ACAR : Cesur, becerikli

 ACER: HZ.İsmail’in annesi

 AFRA: Ayin 13.Gecesi, afra binti ubeyde;sahabe hanımlarından

 AHSEN: (Ar.) Daha güzel, çok güzel, en güzel. Erkek ve kadın adı

 AKAY: Dolunay

 ALGAN: Fetheden , alan

 ALYADUA: Gökyüzünün yakarışı

 ARDA: 1. Hükümdar veya kumandan asası. 2. İşaret olarak yere dikilen çubuk. 3. Meriç ırmağının Edirne yöresindeki önemli bir kolu. 4. Uygur yazılarında geçen çok eski bir Türk adı. 5. Sonra gelen.

 AYŞIL: Ay gibi ışıl ışıl

 AZRA: Yine iffete tekabül eden, namuslu ve tertemiz kadın anlamındadır. Kirlerden arındırılmış, masum manasında.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları B

 BARAN: Yağmur

 BELİNAY: Cennette peygamber cicegi

 BENGİSU: Ebedilik,ölümsüzlük veren su

 BEREN: 1. Güçlü, kuvvetli. 2. Akıllı

 BERFİN: kardan yapılmış,tertemiz

 BERRA: (Ar.). – Doğru sözlü, hayır işleyen kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 BERRE: Manası temizleyicidir

 BETUL: O’nun nefsani kirlenmelere karşın korunmuşluğunu, iffetli ve onuruna düşkün olduğunu anlamlandırır.

 BÜŞRA: Mutluluk getiren haber

 BUĞLEM: Cenneti müjdeleyen melek

 BURAK: Hz. Muhammed’in Miraç’ta bindiği efsanevi ata verilen isim.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları C

 CEYLİN: Cennetin kapısı, cennete açılan kapı.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları D

 DALAN: (Tür.) Er. 1. Biçim, şekil. 2. İnce, narin, zarif.

 DALYA: (Tür.) Ka. – Yıldız çiçeği.

 DİDAR: (Fars.) Ka. 1. Yüz, çehre. 2. Görme, görüşme. 3. Görüş kuvveti. 4. Açık meydanda

 DİREM: (Fars.) Er. 1. Akça, para. 2. Gümüş para

 DUHA: (Ar.). 1. Kuşluk vakti. 2. Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. -Kız ve erkek adı olarak kullanılır.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları E

 EBRAR: (Ar.) Er. 1. Hayır sahipleri. 2. İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.

 ECHER: (Ar.) Ka. 1. Son derece güzel kadın. 2. Gündüz iyi görmeyen karmaşık gözlü.

 ECİR: (Ar.) Er. 1. Bir iş ya da emek karşılığı verilen şey. 2. Sevap. 3. Aziz sevgili.

 ECRİN: ALLAH’IN hediyesi anlamını taşımaktadır.

 EFGAN: (Fars.) Er. – Figan, ağlayıp inleme, feryat.

 EFSA: cennet ırmaklarından birinin adı,sihirbaz

 ELYESA: (Ar.) Er. – Kur’an-ı Kerim’de adı geçen bir peygamber

 EMİN: (Ar.) Er. 1. Korkusuz kimse. 2. Emniyette olan. 3. İnanan, güvenen. 4. İnanılır, güvenilir. 5. Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen. 6. Emanet olarak idare edilen dairelerin başı. – 7. (Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.

 EMİR: (Ar.) Er. 1. Bir kavmin, bir şehrin başı. 2. Büyük bir hanedana mensup kimse. 3. Peygamberimizin soyundan gelen. 4. Kumandan. 5. Abbasi devletinde başkomutan. 6. Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

 EMRE: Aşık, dost, Beylerbeyi, Büyük erkek kardeş.

 ENER: (Tür.) Er. – En yiğit, en kahraman kişi

 ENSAR: (Ar.) Er. 1. Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. 2. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir. ERAY: Ay gibi parlak, temiz erkek.

 ERÇİN: (Fars.) – Merdiven, basamak. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

 ERVA: (Ar.) Er. 1. Çok güzel genç. 2. Son derece cesur ve yiğit adam.

 ERVA: Temiz ahlakli kiz

 ESLEM: Allah’a tesim olmak anlamında canım.değerlendirebilirsin.(hem kız hem erkek için olabiliyo)

 ESREFUNNISA: Kadınların en şereflisi, hanımların en onurlusu anlamına gelir.

 EYÜB: (Ar.) Er. 1. Sabırlı. 2. Dönen, pişman olan, günahlarına tevbe eden demektir. Kur’an’da adı geçen peygamberlerden. Güzel sabır sahibi. Allah’ın imtihanına güzellikle sabredip mükafat ve ihsana ulaşmıştır. -Türk dil kuralı açısından “b/p” olarak okunur.

 EZGÜ: (Tür.) – Makam, hava. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 EZRA: (Ar.) Ka. 1. Pek fasih, sözü düzgün adam. 2. Beyaz kulaklı siyah at.

 EZRAK: (Ar.) – Mavi gözlü. Gök rengi saf ve temiz su. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları F

 FERDA: Yarın, Gelecek, Ahiret

 FERMA: (Fars.). 1. Emreden, buyuran. 2. Amir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 FEYZAN: Çok bereketli,çok verimli

 FÜSUN: (Ar.) Ka. – Büyü sihir. Şaşırtıcı güzelliğe sahip, hayret verici derecede güzel.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları G

 GİZEM: (Tür.) Ka. – Sır karşılığı olarak kullanılan uydurma bir kelime.

 GONCA: (Fars.) Ka. 1. Henüz açılmamış gül, tomurcuk. 2. Sevgilinin ağzı.

 GÖĞEM: (Tür.). – Halk dilinde yeşile çalan mor. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 GÜRHAN: (Tür.) Er. 1. Hanlar hanı. 2. Kara-Hitay prenslerine verilen unvan

 GÜRKAN: (Tür.) Er. 1. Bol kan. Genç, taze, gelişmiş, serpilmiş.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları H

 HÜMA: (Ar.) Er. 1. Devlet kuşu. 2. Saadet, mutluluk

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları İ

 İCLAL: Kudretli büyüklük

 İLTEBER: (Tür.) Er. – Eski Türklerde vali, kumandan anlamlarında unvan.

 İREM: (Ar.) 1. Cennet bahçesi. 2. Ok veya kurşun atılan nişan tahtası. 3. Cenk denilen musiki aleti ve bunu icad edenin adı. 4. Ad kavmi zamanında, Şeddad tarafından cennete benzetilme amacıyla yapılan bahçe olup, Şam’da veya Yemen’de bulunduğu söylenir. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

 İREM: Cennet

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları K

 KAAN: (Tür.) Er. 1. Çin ve Moğol imparatorlarına verilen isim. 2. Hakan, hükümdar.

 kadın adı olarak kullanılır

 KANSU: (Tür.) Ka. 1. Çin’in kuzey batısında önemli bir sınır kenti. 2. Çin’de müslümanların en çok bulunduğu eyalet.

 KARİN: (Ar.) Er.l. Yakın. 2. Nail olan. 3. Hısım komşu. 4. Mabeynci

 KATRE: (Ar.) Ka. 1. Damla. Damlayan şey

 KAYHAN: (Tür.) Er. – Sert, güçlü sesli okuyucu, kayayı bile delecek güçte sesi olan okuyucu.

 KAYRA: Tanrı yardımı; Tanrı’dan ya da büyük bir kimseden Gelen iyilik, kayırma, yardım, destek

 KAYRAL: (Tür.) Er. – Kayrılan, himaye edilen (kimse)

 KEREM: Cömertlik, soyluluk büyüklük

 KEVSER:Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su

 KORAY: (Tür.) Er. – İyice kor rengine gelen ay.

 KORÇAN: (Tür.) Er. – Ateşli, canlı, hareketli.

 KÜBRA: (Ar.) Ka. 1. Büyük olan (Ekber’in müennesi). 2. Hadicetü’l-Kübra: Hz. Peygamberin ilk hanımı.

 KUMRU: (Fars.) Ka. – Güvercinlerden, uzunca kuyruklu boynunun yanlarında benekler bulunan ve güvercinlerden daha küçük olan boz renkli kuş.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları M

 MARZIYE: Allah’ın kendisinden razı olduğu, Rabb’ine varmaya hazırlanmış kişi anlamındadır. Bunun diğer bir formu olan isim ise Raziye’dir ki, Allah’tan razı olmuş kişi, Allah’ın kaderine razı olan kadın anlamına gelir.

 MERİH: (Ar.) Er. – Dünya’dan sonra güneşe en yakın olan gezegen

 MERT: Sözünün eri, sözünde duran

 MİNA: Liman

 MİRAY: (Fars.) Ka. – Ayın ilk günleri

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları N

 NİSA: Kuranı kerimin 4. suresi anlamı kadın

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları O

 OGÜN: (Tür.). – Anımsanan belirli bir günde doğan. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

 OĞUZ: (Tür.) Er. 1. Mübarek, saf ve iyi yaratılışlı. 2. Genç, sağlam, güçlü. 3. Anlayışı kıt, bön. 4. Köylü. Tosun. 5. Türk efsanelerinde geçen büyük bir kahraman. Büyük bir Türk boyu olarak kullanılır

 ONUR: Şeref, haysiyet, izzet-i nefs

 ORHUN: (Tür.) Er. 1. Orta Asya’da bir ırmak. 2. Orta Asya Türklerinin kullandığı en eski yazı. 3. Yüksek, yüce Hun anlamında

 OYTUN: (Tür.) 1. Kutsal, mübarek. 2. Beğenilen, güzel yer. Alçak yer, ova. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 OZGAN: (Tür.) Er. – Öne geçen, kazanan, başarılı

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları R

 RANA:Güzel göze hoş gelen

 RAVZA: Suyu yeşilliği bol olan yer bahçe

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları S

 SARA: (İbr.) Ka. 1. Prenses. 2. (Fars.) Hz. İbrahim’in hanımı. 3. Halis, katkısız, temiz

 SARE:Saf temiz

 SARP: (Tür.) Er. 1. Çetin, sert, şiddetli. 2. Dik, çıkılması ve geçilmesi zor.

 SARPER: (Tür.) Er. – Sert, güçlü erkek.

 SEDEF: (Ar.) Ka. 1. Bazı deniz hayvanlarının (midye, istiridye gibi) sert, beyaz ve parlak kabuğu. 2. Bu kabuktan yapılmış veya süslenmiş eşya.

 SEDEN: (Tür.) Ka. – Uyanık, tetikte, gözü açık olan

 ŞEHBAL: (Fars.) Ka. – Kuş kanadının en uzun tüyü

 SELEN: (Tür.) – Sel gibi coşkun, taşkın kimse. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 SELİKA: (Ar.) – Güzel konuşma ve yazma kabiliyeti. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

 SELVA: (Ar.) Ka. 1. Bal. 2. Büyük bıldırcın. Tih çölünde bulundukları sürece, israiloğullarına Allah tarafından kudret helvasıyla birlikte, karınlarını doyurmak için gönderilen kuş. 3. (İsp.) Ekvator da sık balta girmemiş orman

 SEMA: (Ar.) Ka. 1. İşitme, duyma. Musiki dinleme. 2. Gökyüzü. 3. Felek.

 SENA: (Ar.) 1. Övgü ile ilgili. 2. Şimşek parıltısı 3.Şükretme

 SERTAÇ: (Fars.) Er. – Baştacı, çok sevilen, sayılan.

 SERTAP: (Tür.) Er. – İnatçı, direngen.

 SEVDE: (Ar.) Ka. Siyah, esmer, esmer güzeli. Mü’minlerin annelerinden birisi Hz. sevde.

 SEVİL: (Tür.) Ka. – Her zaman sevilen, beğenilen biri olma temennisi

 ŞEVVAL: (Ar.). – Hicri takvime göre yılın 10. ayı, ilk üç günü şeker bayramıdır. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 ŞEYMA: (Ar.) 1. Bedeninde ben veya benzer bir izi olanlar. 2. Hz. Peygamber’in süt kardeşi

 SEYYIDETUNNISA: Kadınların efendisi.

 SEZER: (Tür.) – Duyar, hisseder, anlar. – Erkek ve kadın adı olarak kullanılır.

 SORGUN: (Tür.) Er. 1. Bir tür söğüt ağacı. 2. Sıtkı, sert. 3. Çok uzun ve güzel saç.

 SOYHAN: (Tür.) Ka. – Han soyundan gelen.

 SUDEN: peygamber efendimizin cennette en çok sevdiği ağacın ismi

 SÜSEN: (Tür.) Ka. – Çiçekleri iri, güzel görünüşlü ve kokulu bir süs bitkisi. Zambak.suresinin 3. ayetinde insanın ahseni takvim üzere yaratıldığı beyan

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları T

 TAHIRE: Hz. Fâtıma’nın tertemiz olduğunu anlatan isimlerinden biri. Bu isimle, Fâtıma’nın Peygamberimiz’den bir parça olduğu bilgisine atıf yapılır.

 TUANA: Cennete düşen ilk yağmur damlası

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları U

 UMUT: Ummak, beklemek, ümit etmek

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları V

 VİLDAN: 5.cüz de geçer. Peygamberimiz ümmetini livahül hamd sancagi altında topladığında vildanlar hizmetçileri kevser suyunu sunacak.

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Y

 YAREN: Dost,arkadaş

 

Kuranda Geçen Erkek – Kız Çocuk İsimleri Ve Anlamları Z

 ZEHRA: En yaygın ismidir. Gül yüzlü, parlak yüzlü, çiçek simalı anlamlarına gelir. O, Efendimiz’in kokladığı bir çiçek gibidir adeta.

 ZEKIYE: Bu isim O’nun arı duru hale getirilmiş hanımlığını anlatır.

 ZİNNUR:Nur saçan

 ZİŞAN: (Ar.) 1. Şanlı, şerefli. 2. Canlı. 3. Bir tür lale. Erkek ve kadın adı olarak kullanılır

 ZİŞAN: Onurlu şerefli

 ZÜMRA: Güzel iyi ahlaklı,zeki bilgili kadın