Erkek Bebek İsimleri

 Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları A

 ACAR : Becerikli,atılgan

 ACUN : Dünya,varlık

ABDULLAH: Allahın kulu

ADAL: Ün kazan

ADAR: Uygur metinlerinde geçen bir Türk adı; olgunluk, erginlik; omuzdaş

ADNAN: İnsanlardan üstün olan; Vatan tutmak; Cennetin orta yerinin adı

ADSAY: Moğol hakanlarından biri (Ölümü:1434)

AFŞİN: Zırh,silah; Sultan Alparslan’ın komutanlarından biri

AHSEN: En güzel

 AKAL: Beyaz ve kırmızı

AKAN: Akmakta olan

 AKAY : Beyaz ay, dolunay

AKANAY: Akıp giden ayAKARSU: Sürekli akıp giden su

AKDORA: Karlı dağın doruk noktası

 AKEL : Dürüst, güvenilir

 AKGÜN : Mutlu,sevinçli gün

 AKIN : 1.Arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olmak. 2.Baskın.

AKINALP: Savaşan yiğit kişi

AKSOY: Temizsoy, paksoy; Uğurlu soy, kutlu soy

AKSU: Kayalardan sızan tatlı ve duru su. Anadolu’da birçok akarsu ve yer adı.

AKTAN: Ak renkli tan, kutlu tan, uğurlu tan

AKTUĞ: Beyaz renkli tuğ; Kutlu tuğ, uğurlu tuğ

 AKTAÇ : Beyaz taç,gelin tacı

 AKTAN : Aydınlık gece

ALANER: Alan eri, meydan yiğidi

 

ALATAN: Güneşin doğuşundan önceki vakit

 

ALATUĞ: Alaca renkli tuğ

 ALAZ: Yanan bir şeyin yayılan alevi

ALDENİZ: Kızıldeniz, al renkli deniz

ALDOĞAN: Al renkli doğan kuşu

ALEMDAR: Sancak ya da bayrak taşıyan

ALGAN: Kentleri, ülkeleri ele geçiren, alan

ALGÜN: Kızıl gün; kızıl renkli güneş

 ALİ : Yüce,ulu

 ALİCAN : Candan,cana yakın

 ALİŞAN : Şanı şerefi en yüksek olan

ALİHAN: Ali+Han

ALİNUR: Ali+Nur

ALİZE: Bir rüzgar adı

 ALKAN : Kızıl kan

 ALKIN : Sevdalı,aşık

ALKANALP: Al kanlı yiğit

ALKIM: Gökkuşağı

ALKOR: Al renk almış kor ateş

 ALP : Kahraman,cesur,savaşçı

 ALPAR :Yiğit,cesur

ALPAY: Cesur, ay gibi parlak, yiğit

 ALPASLAN : Aslan gibi cesur,savaşçı beyi

 ALPTUĞ : Yiğitlik simgesi.

 ALPER : Yiğit insan, yiğit erkek.

 ALPEREN : Yiğit ve ermiş kişi.

ALPEREN: Ermiş yiğit, ermiş kahraman

ALPERGİN: Yiğit ve olgun, ermiş

ALPHAN : Yiğit,hükümdar

ALPERGİN: Yiğit ve olgun, ermiş

 ALPTEKİN : Tek yiğit,prens

 ALTAN : Sabah güneş doğarkenki zaman

 ALTAY : Orta Asya’da Tanrı dağı,bir Türk boyu

ALTUNA: Tuna ırmağının gün batarken aldığı durum için Osmanlılar’ın verdiği ad.

AMİL: Etken, etmen

 ALTUĞ : Kızıl tuğ, al renkli.

 ANIL : Amaç, erek, hatırlanmak.

ANGIN: Ünlü, tanınmış

 ANDAÇ : Armağan,hediye

 ARAL : Takımada,sıradağlar.

 ARCAN : Saf,temiz

ARCEM: Ar+Cem (Namuslu, arlı hükümdar, padişah)

 AREL : Temiz,dürüst

 ARDA : 1.İşaret olarak yere dikilen çubuk. 2.Ardıl.

ARDAHAN: Arda+HAN; Doğu Anadolu’da bir ilimiz

ARDIÇ: Yemişleri ilaç olarak kullanılan ağaç

 ARGUN : Zayıf,güçsüz,dermansız

 ARGÜN : Temiz,aydınlık gün

 ARIKAN : Temiz soy

 ARIN : Temiz,saf – Alın

ARKAY: Yükselmek, göğe doğru çıkmak. Her yana çıkık durmak

ARKIN: Yavaş, ağır, sakin

ARMAĞAN: Ödül

 ARİF : Anlayışlı,tanınmış,meşhur,bilgi sahibi

 ARKAN : Temiz kandan gelen – Üstün,galip

 ARKUT : Temiz ve kutlu.

 ARMAN : Hasret,özlem – Sıkıntı

 ARSLAN : Yırtıcı,güçlü,yiğit

 ARTUN : Kendine güvenen, onurlu.

AŞKIN: Aşmış, ileri

ATA: Dede ve büyükbabalardan herbiri

 ATABERK : Şehzade eğitmeni – Devlet yetkilisi

 ATACAN : Hoşgörülü,babacan

 ATAK : Canlı,girişken-Cömert-Nişancı

ATAHAN: Soyu hükümdarlardan gelen

 ATAÇ: Atalardan gelen

 ATAKAN : Düşünmeden cesurca işe girişen

 ATALAY : Ünlü,şöhretli

ATANER: Baban, atan, soyun yiğit anlamında

ATAOL: Yüce bir insan ol

ATASAGUN: Doktor, hekim

 ATAMAN : Ata kişi,önder

 ATASOY : Ataların soyundan gelen

ATASAGUN: Doktor, hekimATIL: Bir amaca doğru hızla ilerleme (A harfi uzatılarak okunmalıdır, aksi halde atıl durağan anlamına gelir)

ATILAY: İleri atılan

ATILGAN: Girişken, hevesli

ATİLLA: Hun hükümdarı (Attila olarak yazılan şekli de türkçedir.)

AYAZ: Hava ve gece için soğuk

AYBARS: Ay gibi parlak, pars gibi çevik ve güçlü. Hun Hükümdarı Atilla’nın amcası

AYBERK: Güçlü ışığı olan ay

AYDEMİR: Yüzü kavisli bir çeşit keser

AYDOĞA: Ay doğsun anlamında

 AYDONAT: Işık donat, parlaklık donat anlamında

AYERDEM: Ay+Erdem

AYGEN: Dost, gönüldeş

 AYBERK : Ay gibi güzel ve sağlam.

 AYDIN : Işıklı-Aylı gece-Açık,belli-Uğurlu

 AYHAN : Ay hakimi

 AYKUT : Ay gibi uğurlu.

AYTAÇ: Ay+Taç

AYTAN: Ay+Tan

AYTAŞ: Ay gibi parlak ve sert

AYTEK: Ay+Tek

AYTUĞ: Ay gibi parlak tuğ

AYVAZ: Savaş gemilerinde cerrah yamağı

AZAD: Özgür, kurtulmuş, başına buyruk anlamında

  AYTEKİN : Ay şehzadesi, prensi

 AYTUNÇ : Ay gibi güzel,tunç kadar sağlam

 AZİZ : Sevgili – Az bulunur- Muhterem

 AZMİ : Kararlılık – Güçlü,kuvvetl

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları B

BABÜR: Büyük Moğol devletini kuran hükümdarın adı

 BAHA : Kıymet, değer, para.

 BAHADIR: Kahraman

 BAHİR : Deniz-Belli, açık-Işıklı,parlak

 BALER : Tatlı dilli, cana yakın

BALKI : Şimşek, ışık, parlayış.

BALKAN: Sarp ve ormanlık sıradağlar

 BALKAR: Kafkasya’da yaşayan Kıpkaç’ların bir kolu

 BALKIR: Şimşek

 BARAN : Direnci kıran güç, ulu, yüksek.

 BARAY : Sonsuzluk.

 BARBAROS : Kızıl sakal

 BARIN : Güç ve kuvvet.

 BARIŞ : Sulh.

 BARKIN : Gezmek, görmek, gezgin.

 BARKAN : Çölde oluşan küçük kum kitlesi

 BARLAS : Kahraman

 BARS : Kaplan benzeri yırtıcı hayvan

 BARTU : En eski Türk hanlarından biri.

BAŞAR: Başarılı ol anlamında

BATIN: Karın, kuşak, nesil

BATU: Güçlü, kuvvetli

 BAŞER : Başta gelen

 BATI : Güneşin battığı yön

 BATIHAN : Batı’nın hükümdarı, hanı

 BATURALP : Yiğitler yiğidi

 BATIRAY : Ay gibi yiğit

 BATUĞ : Üstün olan, yiğit. Az.

 BATUHAN : Yiğit hükümdar.

 BATUR : Yiğit, yürekli, bahadır.

 BAYAR : Ulu, yüce

 BAYBARS : Eski Türklerin beslediği kaplan

 BAYBORA : Fırtına

 BAYCAN : Zengin

 BAYHAN : Zengin ve güçlü

 BAYKAL : Yaban kısrağı – Sibirya’da bir göl

 BAYSAL : Soylu, ünlü

 BAYÜLKEN : Göğün 16.katında oturan barış tanrısı

 BEDİR : Dolunay.

 BEDİRHAN : İleri görüşlü liderBEDİZ: Resim, tasvir, süs

BEHA: Ender, zor bulunan

 BEHİÇ: Şen, güleryüzlü

 BELEN: Bel, geçit, iki dağ arasından geçen yol

 BELGİ: İşaret, bellenecek şeye konulan im

 BENGİ: Ölümsüz, hep kalacak olan

BENGİSU: Ölümsüzlük suyu

BERA: İlim ve cemalde üstünlük

BERAT: Birine nişan, madalya veya herhangi bir ayrıcalık verildiğini bildiren belge

 BERK : 1.Sert, sağlam, katı. 2.Yıldırım.

 BERKAY : Güçlü ve ay gibi.

 BERKE : Kamçı, kırbaç.

 BERKAN : Parlama – Kıvırcık kuzu postu

 BERKANT : Bozulmaz yemin

 BERKAY : Ay gibi güçlü

 BERKE: Altınordu Hükümdarı

BERKİN: Çok kuvvetli, pekiştirilmiş

BERTAN: BER+TAN=Tan yemişi

BESİM: Güleç

BETİM: Kişi veya olayları gözde canlandırma, tasvir

 BİLGEHAN : Göktürk hakan

BİLGİN: Herhangi bir konuda derin bilgisi olan.

BİRANT: BİR+ANT= tek yemin

BİRGE: Hep beraber anlamında

BİRGEN: Yanlız, yanlızlığa alışkın

BİRHAN: Tek han, biricik han

BİRKAN: BİR+KAN= soyu tek

BORA: Yağmurdan önceki kısa ve sert yel

BORAN: Gök gürültülü sağnak yağış

 BUĞRA: İki hörgüçlü,iri deve

BUĞRAHAN: ilk müslüman türk hakanı olan ” satuk buğrahan” adının birincisi. Karahanlılar devrinde yaşamış ve topluca türklerin toplu halde müslüman olmasına vesile olmuştur.

 BULUT: Havada asılı durumdaki su damlacıkları topluluğu

 BURAĞAN: Kısa süreli ,güçlü yel.

 BURAK: Kişinin ruh durumu; Hz. Muhammed’in Kudüs’te dağa çıkarken bindiği at benzeri hayvan

 BURÇAK: Baklagillerden bir bitki

BURKHAN: Heykel

 BOĞAÇ : Bir Dedekorkut kahramanı

 BUĞRA : Erkek deve

 BURAK : Hz.Muhammed’in Miraç gecesi bindiği efsanevi at

 BURÇ : Kale, hisar çıkıntısı – Güneş sistemi – sarp yamaç

 BÜLENT : Yüce, yüksek

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları C

 CABBAR Kuvvet,kudret sahibi-Becerikli

 CAFER:Küçük akarsu

 CAHİT Çaba gösteren, çalışkan

 CAN: İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağladığınave ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan madde dışı varlık.

 CANALP : Özünde yiğitlik, güç olan

 CANBERK : Güçlü, sağlam

 CANDAŞ : Dost, yoldaş

 CANDEMİR : Özü demir gibi sağlam

 CANDOĞAN : Cana doğan

 CANEL : Dostluk eli

 CANER: Çok içten, sevilen.

 CANKUT: Neşe, mutluluk, talih, baht.

 CANTEKİN : Tek, eşsiz can

 CAVİT : Sonsuz, ebedi

 CELAL : Büyüklük, yücelik – Öfke, kıgınlık

 CELAYİR : Moğolların kollarından

 CELİL : Büyük, yüce

 CEM : Hükümdar – Toplanma,biraraya gelme

 CEMAL : Güzel yüz – Yüz güzelliği

 CEMİL : Güzel yakışıklı erkek – İyilikle anma

 CEMRE : Ateş,kor-Suda,havada,toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık

 CENAP : Şeref, onur

 CENGİZ : Güçlü, gözüpek

 CENGİZHAN : Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar

 CENK : Savaş

 CEVAHİR : Mücevher,değerli süs taşı

 CEYHUN : Orta Asya’da bir akarsu – Cennet’in 4 nehrinden biri

CENK: Savaş

CESUR: Cesaretli,gözüpek,korkusuz

CEYHAN: Akdeniz bölgesinde bir nehir

CÖMERT: Eliaçık

 CİHAN : Dünya

 CİHANGİR : Dünyaya egemen olan

 CİHAT : Din uğruna savaşan

 COŞKUN : Heyecanlı, kabına sığmayan

 CUMHUR : Halk, topluluk

 CÜNEYT : Küçük asker

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Ç

ÇAĞ: Başı ve sonu belli olan ve belli bir özellik taşıyan zaman dilimi

 ÇAĞAN : Bayram, şenlik

 ÇAĞATAY : Tay-Doğu Türklerine verilen ad

ÇAĞDA: Yeni bir çağa adım atılmış

 ÇAĞDAŞ : Çağın koşullarına uygun

ÇAĞIL: Çağlamak eyleminden çağıl; Küçük taş parçacıkları, çakıl

 ÇAĞIN : Yıldırım, şimşek

 ÇAĞKAN : Canlı, dinamik, çalışkan.

ÇAĞLAYAN: Köpürerek yüksekten düşen su

 ÇAĞLAR : Şelale, çağlayan

 ÇAĞMAN : Çağdaş insan

 ÇAĞRI : Çakır gözlü

 ÇAKAR : Parlayan, ışık veren

ÇAKABEY: Oğuzlarda bir Türk beyi

 ÇAKIN : Şimşek, parıltı

 ÇAKIR : Mavi renkli, gri benekli gözü olan

 ÇELİK : Su verilip sertleştirilmiş demir – Çok güçlü

 ÇELİKER : Çelik gibi güçlü

 ÇETİN : Sert-Çözümü zor, sarp-İnatçı,azimli

 ÇEVİK : Çabuk davranan, hareketli

 ÇIĞIR : Çığın açtığı iz, yol – Yenilikçilik

 ÇINAR : Uzun ömürlü,uzun boylu, kalın gövdeli bir ağaç türü

ÇIVGIN: Rüzgar ve karla karışık yağan yağmur

ÇOLPAN: Gözleri uzağı iyi gören; Çoban yıldızı

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları D

DAĞHAN: Oğuz tanrılarından biri; Yerkabuğunun çıkıntılı bölümleri; Eski Türklerde dağ tanrısı

 DALAN : Biçim – İnce, zarif

DALAY: Deniz

DALGA: Denizin rüzgarlı havada kabarıp kıyıya sürüklenmesi; Hareketli su kütlesi

DARCAN: Sabırsız, aceleci

 DEMİR : Kolay işlenen dayanıklı bir maden

 DEMİRALP : Demir gibi güçlü, yiğit

 DEMİRCAN : Özü demir gibi sağlam

 DEMİREL : Demir gibi güçlü eli olan

 DEMİRHAN : Demir gibi güçlü hükümdar

 DEMİRKAN : Güçlü soydan gelen

 DENİZ : Deniz, su kütlesi, derya

DENİZHAN: DENİZ+HAN

DERİN: Çok gelişmiş, çok ilerlemiş

 DERMAN: Güç

DESTAN: Efsane

DEVRAN: Zaman; devir

 DENKTAŞ : Akran, aynı yaşta

 DERVİŞ : Tarikata girmiş – Hoşgörülü,alçakgönüllü

 DERYA : Deniz – Engin bilgili – Çok

 DEVRAN : Felek, kader

 DEVRİM : Olumlu yönde değişiklik yaratan hareket

 DİNÇ : Güçlü, sağlıklı

DİRİM: Yaşama gücü

 DİNÇER : Güçlü, sağlıklı

 DOĞA : Tabiat

 DOĞAN : Yırtıcı bir kuş

 DOĞU : Güneşin doğduğu yön

 DOĞUHAN : Doğunun hükümdarı

DOĞANHAN: Doğan kuşu gibi çevik ve atılgan han

DOĞU: Güneişn doğduğu ana yön, şark

DOĞUKAN: Doğu halkından olan

DONAT: Giyindir, teçhiz et anlamında

DORUK: Zirve, dağların en yüksek yeri

DORUKHAN: Hanlar hanı (Öneren: Bahar Hamarat)

DUMAN: Bir maddenin yanmasıyla çıkan renkli gaz

DURU: Berrak,saf

DURUL: Berrak duruma gel anlamında

DÜNYA: İçinde yaşadığımız gezegen

 DOĞUŞ : Yaradılış

 DORUK : En yüksek yer, zirve – Üstün başarı

 DURAN : Varlığını sürdüren-Dağ yolu-Dingin,sakin

 DURUKAN : Kanı saf, berrak.

 DÜNDAR : Artçı asker, birliği koruyan asker

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları E

 ECEVİT : Çevik,çalışkan,açık fikirli- Yaramaz,sinirli

EDİZ: Yüksek yer, herşeyin yükseği

 EFE : Batı Anadolu’da köy yiğidi, zeybek.

EFLATUN: Açık mor

EFSUN: Büyü

 EFGAN : Ağlayıp inleme – feryat

 EGE : Bir çocuğu koruyan,ona bakan – Büyük ulu

 EGEHAN : Engin denizlerin hükümdarı.

 EGEMEN : Hakim , hüküm süren

EKİM: Sonbahar mevsiminde bir ay; Toprağı ekme eylemi

EKİN: Tahılın tarlaya atılmasından harman oluncaya kadarki adı

ELÇİ: Uzlaştırmacı

ELGİN: Yurdundan evinden uzak düşmüş kişi

ELHAN: Nameler, ezgiler

 ENES : Secereli Arap atı.

ENGİNSU: Deniz anlamında

 ENİS : Dost, arkadaş.

 EMİR : Bir kavmin başı -Peygamber soyundan – Kumandan

 EMİRHAN : Emirlerin başı, hükümdarı

 EMRAH : Bir halk ozanımız

 EMRE : Aşık, vurgun

 ENDER : Çok az, nadir bulunan

 ERTUĞ : Yiğit başlığı.

 ENGİN : Uçsuz bucaksız – Yüksekte olmayan yer

 ENGİNSU : Açık deniz

 ENVER : En nurlu, en parlak

 ERALP : Yiğit

ERDENİZ: Deniz gibi geniş ve engin er

ERAY : İlk ay

 ERBERK : Şimşek gibi yiğit

 ERCAN : Canlı, sağlıklı

 ERCÜMENT : İtibarlı, haysiyetli, değerli

 ERDAL : Tek erkek

 ERDEM : Namus, fazilet – Hüner – Ruhsal yetkinlik

 ERDEN : El değmemiş

 ERDİNÇ : Duru, güçlü erkek

 EREN : Yetişmiş – Cesur,yiğit – Ermiş kişi

 ERDOĞAN : Yiğit doğmuş

 ERGİN : Olmuş, yetişmiş – Reşit

ERENDİZ: Jüpiter gezegeninin adı

ERGİN: Olgunlaşmış, ermiş kişi

ERGUVAN: Eflatun ile kırmızı arası çiçek açan süs bitkisi

ERİM: Bireyin erebileceği uzaklık

ERİNÇ: Hiç eksiği ve üzüntüsü olmama durumu; Huzur

ERK: Güç

ERKİN: İstediği gibi davranabilen,özgür

ERKSİN: Güçlü ve kuvvetlisin

ERKUT: Uğurlu er

 ERSEN: Sen ersin anlamında

 ERSİN: Ersin, erkeksin anlamında; Ateş küreği; Bir çeşit güzel kokulu bitki

 ERTAN: Erken gün doğma zamanı

 ERTUNÇ: Tunç gibi sağlam erkek

ERTUNGA: Yiğit, hakan

 ESER: Yapıt

ETKİN: Hareketli, yaptırıcı

EVGİN: Aceleci, bir işin bir an önce olmasını isteyen

EVREN: Varolan şeylerin tamamı

EVRENSEL: Her şeyi kapsayan, dünya ölçüsünde olan

 EYLEM: Bir amaç ve yöntemle yapılan hareketlerin tümü

EYÜP: Bir peygamber ismi

 ERGUN : Oynak, hızlı giden at

 ERGÜN : Yumuşak huylu, uysal

 ERHAN : Adaletli hükümdar

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları F

 FADIL : Fazietli, ahlaklı – Fazıl

 FAHİR : İftihar edilecek, övülecek

 FAHRETTİN : Diniyle övünen

 FAHRİ : Şeref ve itibar için yapılan iş

 FAİK : Üstün, yüksek

 FARUK : Haklıyı haksızı ayırabilen – Keskin

 FATİH : Fetheden – Hüküm veren

 FAZIL : Faziletli, ahlaklı

 FERDİ : Kişiye özgü

FEHİM: Anlayışlı, zeki

 FERHAT : Güçlükleri yenip bir yeri ele geçiren

 FERHAN : Sevinç, mutlu

 FERİD : Eşsiz, tek, benzeri olmayan

 FERİDUN : Eşsiz, tek

 FERİT : Avcı kuş

 FERRUH : Uğurlu – Kutsal

 FETHİ : Fetih ile ilgili

 FEVZİ : kurtuluşla,zaferle ilgili – galip üstün gelen

 FEYYAZ : Faydalı, verimli, bereketli

FEYEZAN: Su baskını ,sel

FEYYAZ: Bol,verimli,gür

FEYZULLAH: Allahın bilimi

FEZA: Uzay

 FIRAT : Tatlı su – Türkiye’nin en uzun akarsuyu

FİKRİ: Düşünceyle ilgili

 FİKRET : Düşünce – Akıl, anlayış

 FUAT : Kalp, gönül

 FURKAN : Doğruyu yanlıştan ayırma

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları G

 GALİP : Üstün gelen, kazanan

 GAZANFER : Aslan – Yiğit, yürekli

 GEDİZ : Su birikintisi, gölcük – Ege’de bir akarsu

 GENCAL : Genç, taze

GERÇEK: Yakıştırma veya yalanı olmayan

 GENCALP : Genç yiğit, kahraman

 GENCAY : Ayın bir haftalık hali, hilal

 GENCER : Genç yiğit

 GİRAY : Uygun, laik.

 GİRGİN : Kolay yakınlık kuran

GÖKADA: Samanyolu gibi bağımsız uzay adası

 GÖKALP : Mavi gözlü yiğit – Göklerin yiğidi

 GÖKAY : Mavi ay

 GÖKBERK : Mavi gözlü, sert kişi

 GÖKCAN : Mavi gözlü dost, candan kişi

 GÖKÇE : Güzel, gösterişli – Yiğit, cesur – Mavi gözlü

 GÖKÇEN : Güzel, hoş

GÖKDAL: Yeşil dal, yeni dal

 GÖKHAN : Eski Türklerde gök tanrısı – Göklerin hakimi

 GÖKMEN : Sarışın, mavi gözlü

 GÖKSEL : Gökle ilgili

GÖKSENİN: Gök sana ait anlamında

 GÖKTAN : Mavi şafak

GÖKOVA: Muğla ilinde bir körfez

 GÖKTUĞ : Mavi tuğ.

GÖKTÜRK: Orta Asya da yaşamış eski Türk ulusu

GÖNEN: Yazın suyu kuruyan gölcük; Toprağın içerdiği nem, rutubet; Ekilecek toprağın tavlandırılması

GÖNENÇ: Bolluk ve rahatlık içinde yaşama

GÖRKAY: Güzel ay

GÖRKE: İhtişamlı, görkemli

GÖRKEM: Göz alıcı ve gösterişli

GURUR: Özsaygı, içdeğer

GÜN: Güneş, geneş ışığı

GÜNAL: Işık al, ışıklı ol anlamında

GÜNDOĞAN: Güneşle doğan, gün doğarken olan

 GÜÇHAN : Çetin, güçlü han

 GÜÇLÜ : Kuvvetli, gücü yerinde – Önemli, etkili – Şiddetli

GÜNDÜZ: Günün sabahtan akşama kadar süren aydınlık bölümü

GÜNEŞ: Gezegenlere ısı ve ışık veren gök cismi

GÜNEY: Her zaman güneş gören

GÜNSU: Güneş gibi temiz ve berrak su; Hem gün, hem su

GÜR: Bol ve güçlü

GÜRDAL: Sık dal, biraraya gelmiş güçlü dal

GÜREL: Oluş ve dönüşüm durumunda bulunan

 GÜLTEKİN : Genç, nazik delikanlı

 GÜNALP : Güneş gibi yiğit

 GÜNEY : Dört yönden biri – Her zaman güneşli yer

 GÜNKUT : Günün uğuru

 GÜNTAN : Güneşin doğuşundan az önceki zaman

 GÜNTEKİN : Güneş gibi tek

 GÜRAL : Hakkını bol bol, çok al

 GÜRALP : Güçlü yiğit

 GÜRAY: Çok ışıklı, aydınlık.

 GÜRCAN : Güçlü, coşkulu can

 GÜRKAN : Gürbüz, kanı bol

 GÜROL : Hayat boyu herşeyin bol olsun

 GÜVEN : Kuşku duymadan bağlanma, inanma – Cesaret

 GÜVENÇ : Güven – Sevinçli – Dayanak, yardım

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları H

 HAFIZ : Koruyan, saklayan – Kur’an ı ezberlemiş kişi

HAKKI: Doğrulukla, adaletle ilgili

 HAKAN : Eski Türk ve Moğol hükümdarı

 HALDUN : Sonsuz, ebedi olan

 HALİT : Sonsuz, sürekli – Bir yıldan çok yaşayan

 HALİL : Yakın dost

 HALİM : Sessiz, sakin – Yumuşak huylu, yavaş

 HALİS : Katıksız – Saf, temiz, hilesiz – Yalnız

 HALUK : İyi huylu, geçimli

 HAMDİ : Allah’ı övmek, şükretmek

HAMDULLAH: Allahın övgüsü

 HAMİ : Himaye eden, koruyan

HAMZA: Heybetli, azametli

 HAMİT : Övgüye değer

HARUN: İnat eden, huysuz

HASAN: Güzellik, iyilik

HAŞİM: Gösterişli, muhteşem

HAŞMET: Görkem, gösteriş, büyüklük

HAYAT: Doğumdan ölüme olan süre

HAYATİ: Dirilik, canlılık; Hayatla ilgili

HAYDAR: Cesur, yiğit

HAYRETTİN: Dinin hayırlı, mübarek kıldığı

HAYRİ: Hayırla, iyilikle ilgili

HAYRULLAH: Allahın hayırlı ettiği

 HAZAR: Barış, güven

 HASRET : Özlem

 HAZAR : Barış, güven

 HAZIM : Akıllı, işbilir

 HEPER : Her zaman yiğit.

 HINCAL : Öc al

HIZIR: Ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan kişi

 HİDAYET : Doğru yola girme – Müslüman olma

 HİKMET : Bilgelik – Özlü söz, vecize

 HİRAM : Yürüme, gezinme

HİLMİ: Sakin, yumuşak huylu

 HİMMET: Çaba, emek, irade

 HÜDAVERDİ: Allahın verdiği

 HÜR: Özgür

 HULKİ : Yaradılışla ilgili – İyi huylu, ahlaklı

 HULUSİ : Saf, içi temiz – Samimi, içten

 HURŞİT : Güneş

 HÜRAY : Ay gibi özgür

 HÜREL : Özgür ülke.

 HÜRCAN : Özgür

 HÜRKAL : Özgür kal.

 HÜRKAN : Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.

 HÜROL : Özgür ol.

HÜSAM: Keskin kılıç

HÜSAMETTİN: Dinin keskin kılıcı

 HÜSEYİN : Küçük sevgili

 HÜSNÜ : Çok güzel

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları I

ILGAT: Esinli ve akış için kullanılan, yavaş yavaş anlamında

 ILDIR : 1.Parıltı. 2.Alaca karanlık.

 ILDIZ : Yıldız – Gündönümünden 10 gün öncesi

 ILGAR : Çabuk, hızlı – Hücüm, akın – Havanın açık olması – Öfke

 ILGAZ : 1.Dizginleri koyuverilmiş atın dört nala koşması.2.Atla ansızın yapılan doludizgin saldırı.

 IRA : Öz yapı, karakter, kişilik.

 IŞIKHAN : Işıklı han

 IŞINER : Işık saçan yiğit.

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları İ

 İBRAHİM : İnananların babası – Peygamber

 İDRİS : Hoş kokulu bir kiraz türü – Bilimde ileri düzeyde olan – Peygamber

 İHSAN : İyilik – Bağış, bağışlama

 İLAYDIN : Aydınlık, mutlu, demokratik ülke.

 İLBAY : Bir yerin saygın kişisi sözü geçen.

 İLBEY : Vali

 İLCAN : Yurttaş, vatandaş

İLGİ: İki şey arasındaki ilişki, bağ; Bir şeye karşı duyulan merak; Belli bir olay veya düşünceye karşı olan eğilim

İLGÜN: Halk, ulus, ahali

İLHAM: İçe doğma, esin

 İLGİN : Gurbette yaşayan, garip.

 İLGÜ : Engel.

 İLHAMİ : İçe doğanlarla, esinle ilgili

 İLHAN : Hükümdar, İmparator, Yönetici

 İLKAN : Bir Türk hükümdarı.

 İLKAY : Yeni ay, ayın ilk hali

 İLKCAN : İlk doğan erkek çocuklara verilen ad

 İLKE : Temel düşünce, prensip – Temel bilgi – Davranış kuralı

 İLKER : İlk doğan erkek çocuk

 İLKUT : Kutlu, mutlu ülke.

 İLTEKİN : Tek eşsiz ülke

 İLTER : Yurdunu seven, koruyan

 İNAL : Kendisine inanılan

 İNAN : Dizgin – Yönetme – İman

 İNANÇ : Bir düşünceye bağlılık – İman – Doğru, emin

 İRFAN : Bilme, anlama – Sezme, kavrama gücü

 İSHAK : Bilgin olarak tanınan bir peygamer

 İSLAM : İslam diniden olan, Müslüman

İSFENDİYAR: Pehlivan

 İSKENDER : Bir Makedon kumandanı

İSTEMİHAN: Göktürk devletinin kurucusu

 İSMAİL : İbrahim peygamberin oğlu

 İSMET : Masumluk, temizlik – Haramdan çekinme

 İŞÇAN : Çalışkan

İZGİ: Akıllı, adaletli

İZLEM: İzlemek eylemi

 İZZET : Değer, kıymet – Kuvvet, kudret – Hürmet, saygı

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları K

 KAAN : 1.Hükümdar.2.Çin ve Moğol hükümdarlarına verilen ad.

KANAT: Kuşlarda uçmayı sağlayan üst üyeler

 KADEM : Uğur – Ayak adımı – Yarım arşın

 KADİR : Kuvvetli, güç sahibi – Değer, onur, şeref

 KADRİ : Değer, kıymetle ilgili

 KAĞAN : Kaan, hükümdar

 KAHRAMAN : Yiğit, cesur – Bir olayın baş kişisi

 KAMER : Ay – Sadık hizmetli

 KAMURAN : Arzusuna erişmiş

 KANDEMİR : Güçlü soydan gelen

 KANER : Yiğit soydan gelen.

 KARABEY : Esmer, rengi karaya çalan Bey

 KARACAN : Esmer – Küçük ağaççık

KARACA: Rengi karaya yakın, esmer; Avrupa ve Asya’nın ılıman bölgelerinde yaşayan kısa ve çatallı boynuzlu bir memeli hayvan

 KARAHAN : 1.Tarihte bazı hanlara verilen ad.2. Anadolu’da bir devlet.

 KARATAY : Anadolu Selçuklu devlet adamı.

 KARAN : Kahraman, yürekli – Karanlık

 KARANALP : Esmer, karayağız, yiğit

 KARTAL : Çok güçlü, iri yırtıcı kuş

 KARTAY : Yaşlı, pir

 KAYA : Büyük, sert taş kütlesi

 KAYAHAN : Güçlü, sert hükümdar

 KAYHAN : Güçlü hükümdar

 KEMAL : Olgunluk – En yüksek değer – Erdem

 KENAN : Hz.Yakup’un ülkesi. Cennet, FilistinKEREM : Soyluluk – Cömertlik, bağış

 KEREMŞAH : Asil, soylu şah, hükümdar

KEREM: Lütuf

 KERİM : Cömert – Ulu, büyük

 KILIÇ : Sivri uçlu,keskin, çelikten silah

 KILIÇALP : Kılıç gibi keskin, yiğit

 KILIÇHAN : Kılıç gibi keskin, güçlü yiğit

 KIRCA : Dolu – Ufak taneli kar – Borayla gelen yağmur

KIRAÇ: Sulanmayan toprak, kır halinde işlenmemiş bitek olmayan toprak

 KIRDAR : Ölçülü davranış

 KIRHAN : Kırçıl han

 KIVANÇ : Övünç, iftihar

KIVILCIM: Yanmakta olan ateşten sıçrayan küçük ateş parçaları

 KORAL : Sınır muhafızı

 KORALP : Yiğit sınır muhafızı

 KOLÇAK : Yiğit, mert, koçak

 KORAY : Kor renkli ay.

 KORCAN : Ateşli, canlı

 KORÇAK : Heykel

 KOREL : Kor gibi etkili, yakıcı kişi

 KORHAN : Kor gibi kızgın hükümdar.

 KORKUT : Büyük dolu tanesi – Hayali yaratık

 KORTAN : Kor renkli tanyeri – Yalçın kaya – Pelikan

 KÖKER : Köklü soydan gelen

 KÖKSAL : Kökünü derinlemesine sal, soyun genişlesin

 KUBAT : Kaba, şişman

 KUBİLAY : Ünlü Moğol hükümdarı

 KUNTAY : Ay gibi sağlam, güçlü

 KUNTER : Sağlam, kuvvetli

 KUTAY : Uğurlu ay.

 KURTBEY : Kurt gibi atılgan, güçlü

KUDAY: Tanrı

KUDRET: Erk, iktidar

KUNTAY: İri yapılı genç

KURTHAN: Kurt+Han

KURTULUŞ: Tehlikeli veya kötü bir durumu aşmak

 KUTAN : Dua, yalvarma – Saka kuşu

 KUTAY : Uğurlu ay

 KUTBAY : Uğurlu kişi

 KUTER : Kutlu uğurlu kişi.

 KUTHAN : Kutlu hükümdar

 KUTLAY : Kutlu, uğurlu ay

 KUTLU : Uğurlu, kutsa

KUTLUKHAN: Kirman’da hüküm sürmüş hanedan

KUZEY: Bir yönl

 KÜRŞAT : Göktürk prensi

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları L

 LAÇİN : Bir cins şahin – Sarp, yalçın

 LAMİ : Sert, çatık kaşlı veya Aslan

 LATİF : Allah’ın kulu

 LEMA : Herşeye gücü yeten

 LEMİ : Becerikli,atılgan

 LEVENT : Dünya,varlık

LİDER: Önder

 LOKMAN : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

 LÜTFİ : Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları M

 MACİT : Şan, şeref sahibi – İyi ahlaklı

 MAHİR : Becerikli, hünerli

 MAHMUT : Övülmeye değer, hamdolunmuş

 MANÇO : Manda yavrusu

 MANSUR : Yardım edilmiş – Allah’ın yardımıyla galip gelmiş

 MAZHAR : Bir şeyin göründüğü, çıktığı yer – Onurlanma

 MECİT : Çok ulu, yüce

 MECNUN : Cin çarpmış – Delice seven

 MEHMET : Muhammed isminin Türkçe’de söylenişi

 MELİH : Güzel, şirin, sevimli.

 MEMDUH : Övülmüş

 MENDERES : Bir akarsu yatağının az eğimli ovalarda çizdiği kıvrım

 MENGÜ : Ölümsüz, ebedi

 MENSUR : Saçılmış, dağılmış – Ölçüsüz, uyaksız söz

 MERİÇ : Balkan yarımadasında bir akarsu

 MERİH : Bir gezegen

 MERT : 1.Yiğit. 2.Sözünün eri, güvenilir kimse.

MERTCAN: Yiğit can

 MESUT : Mutlu, bahtiyar

 METE : Büyük Hun imparatoru.

METEHAN: Bilinen en eski Türk hükümdarı. Liderliği ve harp sanatı bugün bile akademilerde ders olarak verilmektedir.

MİRALAY: Albay

 METİN : Metanetli, sağlam – Özü, sözü doğru

 MİTHAT : Övme

 MİRKELAM : Güzel, nazik konuşan

 MİRZA : Hükümdar soyundan gelen

 MUHAMMED : Yüce Peygamberimizin ismi – Tekrar tekrar övülmüş – Güzel huylu

 MURAT : 1.İstek. 2.Amaç.

MURATHAN: Murat+Han

MUTLU: Ongun, mesut

 MÜJDAT : Müjdeler, sevinçli haberler

 MÜŞFİK : Şefkatli, merhametli

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları N

 NADİ : Haykıran, seslenen – Toplantı

 NADİR : Az bulunur

 NAFİ : Yararlı – Şifa, hayırlı

 NAFİZ : Becerikli,atılganDelen, içeri işleyen – Etkili, sözü geçen

 NAHİT : Venüs gezegeni, zühre – Ergen

 NAİL : Muradına ermiş

 NASUH : Öğüt veren – Temiz

 NASUHİ : Bozulmaz biçimde tövbe eden

 NAŞİT : Şiir yazan, okuyan

 NAZIM : Düzenleyen – Manzume yazan

 NAZİF : Temiz – Zarif

 NECAT : Kurtulma

 NECDET : Kahramanlık, yiğitlik

 NEDİM : Tatlı , güzel konuşan

 NEDRET : Az bulunan, seyrek

 NEHAR : Gündüz

 NEJAT : Soy, nesil – Doğa, yaradılış

 NESİM : Yumuşak rüzgar – İyi, yumuşak huylu

 NEŞAT : Sevinç, neşe

 NEŞET : Meydana gelme, yetişme

 NEYZEN : Ney çalan

NEZİR: Adamak anlamında

 NİDA : Bağırma,sesle çağırma, haykırma.

 NİHAT : Huy, yaradılış

 NOYAN : Baş komutan, bey.

 NUH : Üçüncü peygamber

 NURKAN : Aydınlık, temiz soydan gelen

 NÜZHET : Neşe – Ferahlık, sevinç

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları O

 OGÜN : Belirli bir günde doğan

 OĞAN : Güçlü, kuvvetli

 OĞUL : Erkek evlat – Kovandan çıkan arı topluluğu

 OĞULCAN : Can dost.

 OĞUR : Uğur – Samimi, içten

OĞRUN: Gizli, kimseye sezdirmeden

 OĞUZ : Saf, iyi yaradılışlı – Sağlam, güçlü

 OĞUZHAN : Yiğit han – Oğuzların efsane kahramanı

 OKAN : Anlama, öğrenme – Oğuz

 OKAY : Beğeni, ok gibi delici, ay gibi aydınlık.

 OKBAY : Ok gibi delici, saygın ve zengin kimse.

 OKCAN : Hareketli, canı tez

 OKER : Hızlı, hareketli

 OKTAR : Ok atan, okçu

 OKTAY : Öfkeli, sinirli

 OLCAY : Şanslı, talihli

OLCAYTO: Şanslı

OLGAÇ: Olgun, yetişkin

 OLGUN : Bilgili, görgülü, iyi yetişmiş

 OMAÇ : Hedef, amaç

 OMAY : Seçkin, seçilmiş

 ONAT : İyi, güzel – Doğru ve dürüst nitelikli

 ONAY : Uygun bulma

ONATKUT: Kutlu insan, özünde dürüst ve iyi olan

 ONGAR : Kurtuluş

ONGAN: Özlem ve istekleri yerine gelmiş, mutlu

 ONGUN : Tam – Verimli, bayındır – Kutlu, uğurlu – Gelişmiş, gürbüz

 ONUR : Kişinin kendin saygısı, özsaygı

 ONURAL : Şan, şeref kazan

 ONURALP : Onuruyla tanınmış yiğit

 ONURHAN : Onurlu hükümdar

 ORÇUN : Ardıl, halef, oğul.

 ORHAN : Şehrin hakimi

 ORHUN : Orta Asya Türklerinde eski yazı türü.

 ORKAN : Hükümdar soyundan gelen.

 ORKUN : Çoban beyi.

 ORKUT : Kutsal şehir.

 ORTAÇ : Tepe – Mirasçı – Veliaht

 ORTUN : Ortanca kardeş

 OSMAN : Bir tür kuş – Osmanlı’nın kurucusu

 ORTUNÇ : Ateş renginde tunç

 OYTUN : Beğenilen güzel yer, kutsal.

 OZAN : 1.Halk şairi. 2.Şiir yazan kimse şair.

 OZGAN : Öne geçen, kazanan

 OZAN : 1.Halk şairi. 2.Şiir yazan kimse şair.

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Ö

 ÖCAL : Öcünü, intikamını al

 ÖDÜL : Bir başarı ya da iyilik karşılığında verilen armağan

 ÖĞDAY : Çok akıllı

 ÖĞÜN : Yücel, gurur duy – Zaman, vakit – Kez, defa Önde, ileride

 ÖĞÜNÇ : Övünülecek şey

 ÖĞÜT : Nasihat

 ÖKER : Akıllı

 ÖKMEN : Akıllı, zeki

 ÖKTEM : Güçlü, onurlu

 ÖKTEN : Akıllı, bilgili

 ÖMER : Yaşayış, hayat – İkinci Halife

 ÖMÜR : Yaşayış, hayat

 ÖNAL : Her işte lider olan.

 ÖNAY : Ayın ilk günlerindeki durumu, hilal

 ÖNDER : Bir topluluğa başkanlık eden – Önde giden, yol gösteren

 ÖNEL : Bir şeyin tamamlanması için verilen süre, vade

ÖNCEL: Bizden önce yaşamış olanlar

 ÖNER : Başta gelen – Yön – Sıra

 ÖRSAN : Örs gibi sağlam adı olan

 ÖRSEL : Örs gibi sağlam el

 ÖVÜL : Kendini beğendir, övgü kazan

ÖVGÜN: Övülmüş, övülen kimse

 ÖYMEN : Evcimen, evine bağlı

 ÖZAL : Özü kırmızı

 ÖZALP : Özünde yiğit olan

 ÖZAY : Özü ay gibi parıltılı olan.

 ÖZCAN : Candan, samimi

 ÖZDEMİR : Özü demir gibi sağlam olan

 ÖZDEN : Soyca temiz – Özvarlıkla ilgili – Suların geçtiği yer

 ÖZEN : Bir işin iyi olması için gösterilen çaba – En içeride olan – Dere, ırmak

ÖZGEHAN: Cana yakın, sıcak kanlı han, yürekli han, cesur han

 ÖZER: Yiğit, doğru kişi

ÖZENÇ: İstek; İmrenme

 ÖZGÜN : Benzerlerinden ayrı – Kendine özgü.

 ÖZGÜR : Hür – Bağımsız

 ÖZHAN : Hükümdar soyundan gelen

 ÖZKAN : Özü, kanı temiz

 ÖZMEN : Özü iyi, sağlam olan

 ÖZTAN : Tan yeri gibi aydınlık.

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları P

 PAKEL : Sezgi, anlayış, dikkat

 PAKER : Sert, çatık kaşlı veya Aslan

 PAKSOY : Allah’ın kulu

 PAMİR : Herşeye gücü yeten

PAMİRHAN: Pamirler’in hükümdarı

 PARS : Becerikli,atılgan

 PAYDAŞ : Dünya,varlık

 PAYİDAR : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

 PEKAY : Çok aydınlık, ay gibi ışıklı.

 PEKCAN : Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

 PEKEL : Sağlam, güçlü el.

 PEKER : Güçlü yiğit, çok sağlam.

 PEKİN : Doğruluğu kesinlikle bilinen.

 PERKER : Güçlü ve yiğit kişi.

 PERTEV : Dürüst,güvenilir

 PEYAM : Mutlu,sevinçli gün

 PEYKAN : Beyaz taç,gelin tacı

 PEYMAN : Aydınlık gece

PELİT: Palamut meşesi

 POLAT : Din uğruna çalışan

 POYRAZ : Yüce,ulu

 POZAN : Candan,cana yakın

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları R

 RAFET : Sert, çatık kaşlı veya Aslan

RAGIP: Arzu eden, istekli, rağbet eden

RAHMİ: Acıyan

RAİF: Esirgeyici, merhametli

RAMİZ: Çok akıllı

 RAUF : Dünya,varlık

 RAMAZAN : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

 RABSİN : Beyaz ay,dolunay

 RAUF : Mutlu,sevinçli gün

 RECEP : Beyaz taç,gelin tacı

 REFİK : Din uğruna çalışan

REFİĞ: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan kimse

REİS: Başkan

 REHA : Candan,cana yakın

 REKİN : Gururlu, ağırbaşlı.

 RENAN : Kızıl kan

REŞİD/REŞİT: Doğru yolu tutan; Olgun, yetkin

 REVAN: Su gibi akıp giden

 RIDVAN : Aslan gibi cesur,savaşçı beyi

RIZA: Hoşnut kalma, memnun olma; Razı olma, kabullenme; Kaderine boyun eğmeRİVA: Suya doymuşlar

RUHİ: Ruha ilişkin, ruha ait, ruhla ilgili

RUŞEN: Parlak, aydın; Belli, açık, aşikar

 RUHİ : Tek yiğit,prens

 RÜÇHAN : Orta Asya’da Tanrı dağı,bir Türk boyu

 RÜSTEM : Kızıl,al renkli Tuğ

 RÜŞTÜ : Armağan,hediye

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları S

 SABRİ : Sabırla ilgili

Sabutay: Cengizhan’ın en yakın arkadaşı

SADIK: Doğru, gerçek; Dostluluğu ve bağlılığı içten olan

SAĞINÇ: Dayanıklı, yıkılmaz; Sağlıklı, sıhhatli; Güvenilir, inanılır bir temeli olan

 SACİT : Secde eden

 SADRİ : Göğüsle ilgili

 SAİT : Mübarek, kutlu – Sevap kazanmış

 SAİM : Oruçlu

 SAKIP : Delen, delik açan – Çok parlak

 SALİH : Elverişli, yararlı – Dinin emirlerine uyan

 SALİM : Sağlam – Kusursuz, eksiksiz

 SAMET : Çok yüksek, çok ulu – Hiç kimseye ihtiyacı olmayan

 SAMİ : Dinleyen, duyan – Yüksek, yüce

 SAMİH : Cömert, eli açık

 SAMİM : Bir şeyin merkezi, içi

 SANBERK : Gücüyle tanınmış.

 SANCAR : Kısa kama – Saplar, batırır

 SANER : Ünlü tanınmış.

 SARGIN : Candan, içten

 SARP : Çetin, sert

 SARPER : Zoru başaran kişi.

SATVET: Zorlu

 SAVAŞ : Uğraşma,mücadele,kavga – Silahlı mücadele, harp

SAYGIN: Saygı gören, saygı gösterilen

 SEÇKİN : Niteliklerinin yüksekliğiyle göze çarpan, elit.

 SEDAT : Doğru, haklı

SEFA: Gönül rahatlığı, sakin olma; Eğlence, zevk, neşe

 SELCAN : Coşkun, taşkın

 SELÇUK : Güzel konuşan – Türk hükümdarı

 SELİM : Sağlam, doğru, kusursuz – Temiz, içten

SELMAN: Barış içinde bulunma

SEMEN: İyi beslenen

 SEMİH : Cömert, eli açık

 SEMİN : Çok değerli.

SENCER: Kale, askeri siper

 SERCAN : Sevgili, sevilen

 SERDAR : Başkumandan, başbuğ

 SERGEN : Raf, vitrin – Tepelerdeki düzlük – Yorgun

 SERHAN : Kurt, canavar – Şarkıcıların başı

 SERHAT : Sınır – İki devlet arasındaki sınır

 SERKAN : Soylu kan, başkan

 SERKUT : Mutlu, talihli

 SERMET : Ebediyet, sonsuzluk

 SERTAÇ : Çok sevilen, sayılan

SERTUĞ: Baştuğ

SEZA: Değer, yaraşık, uygun

 SERTUĞ : Baş tacı edilen.

 SERVER : Başkan, reis

 SEZAİ : Uygun, yaraşan

 SEZER : Duyar, hisseder

 SEZGİN : Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı

 SITKI : İç temizliğiyle, doğrulukla ilgili

 SİMAVİ : Yüzle, çehreyle ilgili

 SİNAN : Mızrak, süngü gibi silahların sivri ucu

 SÖMER : Katışıksız güçlü

SÖYLEM: Konuşan bireyin kullandığı dil

 SONER : Son doğan yiğit

SONAT: Bir veya iki şarkı için yazılmış 3-4 bölümden müzik yapıtı

 SONGUR : Şahin – Ağır, hantal

 SOYSAL : Uygar

 SÖKMEN : Yiğitlere veilen san

 SUAVİ : Değişmeyen – Kanıtlanmış

SUALP: Asker, yiğit

SUNAY: Adak ayı

SUNGUN: Bağış, ihsan

 SUNGUR: Soğukkanlı, sakin kimse

 SÜHEYL : Kutlu, uğurlu

 SÜLEYMAN : Saflık, temizlik

 SÜMER : Mübarek, kutlu – Sevap kazanmış

SÜER: Yiğit asker

SÜERDEM: Erdemli asker

SÜHA: Büyükayı yıldız kümesindeki en küçük yıldızın adı

SÜMER: Aşağı Mezopotamya’da yaşamış bir kavim

 

 

 

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Ş

ŞAH: Kral anlamında

ŞAN: Ün, şöhret

 ŞAHAN : Padişahlar, hükümdarlar, tahtlar.

 ŞAFAK : Güneş doğmadan önce ufukta beliren aydınlık

 ŞAHİN : Büyük, yırtıcı kuş

 ŞANSAL : Niteliklerinle ünlen, tanın

 ŞANVER : İyi niteliklerin bilinsin, duyulsun

ŞARIK: Parlak, parlayan

 ŞEHZADE : Hükümdar oğlu

ŞEHMUZ: Hükümdar soyundan gelen

ŞEN: Halinden memnun yaşayan ve etrafına yayan

ŞENER: Şen+Er

ŞİMŞEK: İki bulut arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık; Parıltı

 ŞENOL : Her zaman neşeli, mutlu ol

 ŞENSOY : Neşeli, mutlu soydan gelen

 ŞEREF : İyi ahlak ve fazilet sonucu oluşan manevi yücelik – İyi ün

 ŞERİF : Şerefli, kutsal – Soylu, temiz

 ŞEVKET : Büyüklük, heybet

 ŞÜKRÜ : Şükürle, minnettarlıkla ilgili

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları T

 TAHA : Kuran’da bir sure adı.

 TALAY : Gereğinden çok.

 TALİP : Arayan, isteyen – Alıcı müşteri

 TAMER : Nitelikli, sayılan kişi

 TAN : Güneş doğmadan önceki alaca karanlık, şafak zamanı

TANAL: Tan kızıl, kızıl tan anlamında

 TANAY : Şafaktaki ay.

TANDOĞAN: Şafak vakti; Tan vakti dünyaya gelen

TANGÜN: Hem tan, hem güneş

TANIL: Bilin, ün yap, isim yap

 TANBERK : Şafak çizgisi – Parlayan şimşek

 TANER : Şafak gibi aydınlık yiğit

 TANJU : Çinlilerin Türk hükümdarlarına verdiği ad

 TANKUT : Kutlu, uğurlu sabah

 TANSEL : Şafak seli, ışık seli

TANYOL: Işıklanacak yol, güneşlenecek yol

 TARCAN : Ayrıcalıklı dost.

 TARHAN : Oğuzlarda demirci ustası – Tüccarlar – Han ve komutan ünvanı

 TARIK : Sabah yıldızı, Zühre, Venüs

 TARKAN : İslam’dan önce Türklerin kullandığı vekil, vezir gibi san

 TAŞKIN : Coşmuş, taşmış halde bulunan – Akarsuların taşması

 TAYFUN : Okyanuslarda görülen fırtına

 TAYFUR : Küçük bir kuş türü

 TAYGÜN : Çocuk, torun

TAYGA: Avrupa’dan Doğu Asya’ya kesintisiz uzanan orman

 TAYKUT : Kutlu, uğurlu çocuk.

 TAYLAN : Yakışıklı ve sırım gibi genç.

 TEKİN : Tek, eşsiz – Uyanık, tetikte

 TEOMAN : Hun İmparatoru Mete’nin babası

 TEVFİK : Uygun düşme, uyma – Başarma – Allah’ın yardımına ulaşma

 TEZCAN : Telaşlı, heyecanlı

 TİMUÇİN : Moğol İmparatoru Cengiz – Katı, sağlam demir

 TİMUR : Demir – Türk-Moğol İmparatoru

TİBET: Çin’in batısında bağımsız bir bölge

TINAZ: Savrulmak için hazırlanan ekin yığını

TOKTAMIŞ: Altınordu devleti hanı

 TOLAY : 1.Cemaat. 2.Topluluk.

 TOLGA : Savaşçıların giydikleri demir başlık

 TOPRAK : Yer kabuğunun yüzey bölümü

 TOYGAR : Tarlakuşu, turgay

TOLUN: Tamamıyla aydınlık ve yuvarlak olan

TOLUNAY: Dolunay

TONGUÇ: En büyük çocuk

TORAMAN: Tombul, iri yapılı çocuk

TOYGAR: Tarla kuşu

TOYGUN: Genç, delikanlı

TÖRE: Bir toplumun gelenek, görenek ve alışkanlıkları

 TUFAN : Nuh Peygamber zamanındaki güçlü yağmur

 TUGAY : İki alaydan oluşan askeri birlik

 TUĞRUL : Ak doğan – Selçuklu’nun kurucusu

 TUNA : Çok bol – Yavru – Görkemli, gösterişli – Bir akarsu

 TUNCAY : Tunç renkli ay

TUNCA: Meriç ırmağının bir kolu

 TUNCER : Tunç gibi kuvvetli

 TUNÇ : Bakır, çinko, kalay karışımı

 TURAN : Türklerin en eski yurtlarına verilen ad

 TURGAY : Boz renkli, tarlalarda bulunan bir tür serçe

 TURGUT : Oturulacak yer, konut

 TURHAN : Soylu, seçkin

TUTKU: Bir insanın isteme, duyma ve düşünmesine egemen olan çok güçlü duygu; Uzun süreli kalıcı ve güçlü duygulanım; Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç, ihtiras

TÜMAY: Sessiz, rahat, huzurlu

TÜMER: Çok, olanca erkek

TÜREL: Türe ile ilgili olan, hukuki

 TÜRKER : Yiğit Türk

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları U

 UÇAR : Sezgi, anlayış, dikkat

UBEYDULLAK: Kulcuk

 UFUK : Herşeye gücü yeten

 UĞUR : Becerikli,atılgan

 UĞURALP : Dünya,varlık

 UĞURCAN : Doğruluk gösteren-Adaletli davranan

 ULAÇ : Cennette ölümsüzlüğe kavuşan

 ULAŞ : Çok övülmüş,methedilmiş

 ULUÇ : Beyaz ay,dolunay

ULUĞ: Büyük, yüce

ULUBEY (ULUĞBEY): Erdemleri bakımından çok büyük saygı gören erkek kişi; Büyük Türk bilgini ve gökbilimcisi Uluğbey

 UMUR : 1.Aldırış etme. 2.Tecrübesi çok olan, deneyimli.

 UMUT : Beyaz taç,gelin tacı

 URAL : Aydınlık gece

UNAN: Sadakat, bağlılık

URAĞAN: Birkaç kasırganın karşılaşmasıyla oluşan şiddetli fırtına

URAS: Mutluluk, talih, şans

UTKAN: Ateşli kan

UTKU: Zafer

UYGAR: Uygarlığa bağlı olan

 UYGUR : Şanı şerefi en yüksek olan

 UZAY : Kızıl kan

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Ü

 ÜLKER : Boğa burcunda yedi yıldızdan biri

 ÜLGEN : Yüce, ulu – İyilik tanrısı

 ÜMİTCAN : Umutlu, hayırlı dost.

 ÜMİT : Umut

 ÜLKÜ: Ulaşılmak istenen yüce dilek; Yanlız düşüncede varolan şey

ÜNAL: Ünün duyulsun

ÜNSAL: Herkesçe tanın, ünlü ol, ününü her yana sal

ÜNSAN: Ünlü ve sanlı

ÜRÜN: Denizlerden, topraktan ve insanlardan emekle elde edilen

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları V

 VAHA : Çöl ortasında sulak ve yeşil yer.

 VAROL : Sağlıklı, uzun yaşa

 VASFİ : Nitelikle ilgili

VARGI: Varılan sonuç, hüküm

VARGIN: Varan, ulaşan, dileğine erişen

VELİ: Ermiş, Eren, Evliya

VOLKAN: Yanardağ

VURAL: Vurarak al

VURGUN: Tutkun, aşık

 VEDAT : Sevgi, dostluk

 VEFA : Sözünde durma, dostluğunu sürdürme

 

 VURAL : Vurarak al

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Y

YAĞIZ: Esmer, Yiğit

YAĞIZHAN: Esmer han

YALGIN: Serap, Aşı kalemi almaya ve aşılamaya elverişli ağaç, çiçek

YALIM: Alev

YALIN: Sade, gösterişsiz

YALINAY: Bulutsuz gecedeki ay

YALMAN: Sarp, dik

 YAHYA : Zekeriya’nın oğlu olan peygamber – Allah lütufkardır anlamında

 YAKUT : Parlak kırmızı, değerli taş

 YAKUP : Erkek keklik – Takip eden, izleyen

 YALÇIN : Sarp – Düz, kaygan – Parlak

 YALMAN : Kılıç, kama gibi şeylerin ucu – Sarp, dik

 YAMAN : 1.Gücü ve becerisi alışılmışın üzerinde olan.2.Korkulan.

YANKI: Sesin bir yere çarpıp geri dönmesiyle oluşan ikinci ses, Bir olgunun çevrede uyandırdığı duygu

YARDAN: Sevgiliden

YAREN: Arkadaş, yakın dost

YARGI: Hüküm, muhakeme, Eleştirme

YARKIN: Güneş ışığı, güneş aydınlığı, Şimşek

 YASİN : Kur’an’ın 36.Suresi

 YAŞAR : Doğan çocuğun uzun ömürlü olması dileğiyle konan bir ad

 YAVUZ : İyi, güzel – Mert, cesur

 YEKTA : Tek, eşsiz

 YENER : Üstün gelen, kazanan

YESUGAY: Moğol hükümdarı Cengizhan’ın babası

YETKİN: Gerekli olgunluğa ve bütünlüğe ulaşmış

 YILDIRAY : Parlak, ışık veren ay

 YILDIRIM : Buluttan yere elektrik boşalması

 YILMAZ : Bıkmayan, azimli

YILAYDIN: Aydınlık yıl

YÜCE: Ulu

YÜCEL: Yüksel anlamında

 YİĞİT : Güçlü, yürekli, kahraman, alp.

 YUSUF : Yakup Peygamberin oğlu

 YÜCEL : Yüksel, yüce hale gel

 

Erkek Çocuk (Bebek) İsimleri ve Anlamları Z

Zabit: subay

Zade: oğul, evlat, doğru dürüst adam

Zağnos: bir tür kuş

 ZAFER : Amaca ulaşma, başarı – Düşmanı yenme

Zafir: zafer kazanmış

Zagnos: doğan kuşunun bir çeşidi

Zahid: dinin emirlerini yerine getiren

 ZAHİT : Parlak yıldız

Zalal: gölge veren

 Zamir: yürek, iç, vicdan

Zarif: ince ve nazik tavırlı

 Zati: asla ait

Zaid: artan, artıran

 ZAHİR : Zekeriya’nın oğlu olan peygamber – Allah lütufkardır anlamında

 ZEKAİ : Zeka ile ilgili

 ZEKERİYA : Erkek – Bir peygamber

 ZEKİ : Çabuk anlayan, kavrayan

 ZEYNEL : Zenelabidin’in kısaltılmışı

Zemherir: gündönümünden sonraki şiddetli soğuklar, kara kış (22 aralık’ tan 31 ocak’ a kadar)

Zemin: yer, yeryüzü, temel, dayanak,konu, tema

Zemzem: ka’be çevresindeki ünlü kuyu ve bu kuyunun müslümanlarca kutsal sayılan suyu

Zerak: mavi, gök renkli

Zeren: anlayışlı, kavrayışlı

Zerr: karınca yumurtası

Zerver: altın yaldızlı

Zevafir: parlak yıldızlar

Zeval: sona erme, ayrılıp gitme

Zevkan: zevk bakımından, zevkçe,zevk yoluyla

 Zevvak: bir şeyi çok fazla tadan, bir şeyi çok fazla deneyen, bir şeyin çok fazla farkına varan

Zeyneddin: dinin zineti, süsü

Zeynel: zeynelabidin’ in kısaltılmışı

Zeynelabidin: ibadet edenlerin süsü

Zeynullah: tanrının süsü

Zeynur: aydınlık

 Zeyni: bezek, süs

 ZİHNİ : Akılla ilgili

 ZİYA : Aydınlık, nur